akademie výtvarných umění v praze
den otevřených oken
živé streamy v 10, 11, 12 a 14 h na kanálu
avu stream → www.youtube.com
12. 11. 2020

Den otevřených oken online
♥ 12. 11. 2020

Živé streamy v 10, 11, 12 a 14 h na kanálu AVU Stream na www.youtube.com


Konzultační den online
♥ 18. 11. 2020

V případě zájmu o konzultaci s pedagogy a pedagožkami AVU dne 18. 11. 2020 se, prosím, do 15. 11. 2020 zaregistrujte na konzultace.avu.cz

Konzultace budou probíhat v časech
10–12 a 13–16 h; vždy po 20 minutách.


Consultations in English language are available upon a previous agreement with the head of the studio. Attention: Since the classes at Academy of Fine Arts are led in the Czech language, an applicant must have the knowledge of the Czech language on the level B1. The B1 certificate is required at the beginning of first year of study.

Přijímací řízení na Akademii výtvarných umění v Praze do akademického roku 2021/2022

Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2021/2022 je 30. 11. 2020, e-přihlášku naleznete na www.avu.cz. Přihláška se podává pouze elektronicky.

Aby byla přihláška akceptována, je k ní nutné nahrát požadované přílohy

→ stručný životopis

→ motivační dopis

→ v případě šestiletého magisterského studia sken maturitního vysvědčení nebo potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v maturitním ročníku, v případě navazujícího magisterského studia sken bakalářského diplomu nebo potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v posledním ročníku v bakalářském studijním programu.

→ doklad o zaplacení poplatku za úřední úkony, který činí 870 Kč.

Termíny přijímacího řízení

♥ 30. 11. 2020
Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2021/2022.

♥ 11. – 13. 1. 2020
Příjem prací uchazečů do prvního kola přijímacího řízení.

♥ 18. – 20. 1. 2020
První kolo přijímacího řízení – bez účasti uchazečů.

♥ 1. – 4. 2. 2020 
Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola. Praktická talentová zkouška probíhá prezenčně v jednotlivých ateliérech AVU.

Upozorňujeme, že kvůli současné pandemii covid-19 může dojít k posunutí termínů prvního a druhého kola přijímacího řízení na březen–duben 2021. Finální potvrzení případných změn proběhne dne 4. 12. 2020 na www.avu.cz → studium → přijímací řízení.

→ avu stream na www.youtube.com
→ registrace konzultace.avu.cz